projecte final de carrera - 2004 - mònica martínez
renderització_biel juvé

El fenomen dels sense sostre és un problema urbà i per tant es proposa que el mateix barri del Raval el solucioni .

El fet d’integrar aquesta activitat en el centre de la ciutat i no a la perifèria i connectar-la amb els mateixos serveis que la resta dels ciutadans també forma part de la dinàmica d’integració dels sense sostre.
El projecte es converteix en crítica de la situació existent, en una creació compromesa amb la realitat, en una denúncia social, més que un projecte real, però posseeix una raó de ser compromesa amb la realitat.

El conjunt edificat configura un pòrtic d’accés entre el barri del Raval i les Drassanes, dues zones de diferent escala i de diferent densitat.
Es conserva la secció de carrer i el llarg recorregut de façana característic dels carrers del Raval, tot conservant la Identitat del Barri. Alhora s’obren espais grans per adaptar el conjunt també a la baixa densitat característica de la zona de les Drassanes.

El programa es cristal·litza en un edifici amb diverses dinàmiques d’integració amb diferent grau de compromís per part de l’usuari, i disgregades per no ofegar-lo dins d’un gran edifici jerarquitzat, que permeti llibertat de moviment i sempre amb contacte amb l’exterior.

Cada unitat funciona de manera autònoma però el programa i per tant l’edifici ha estat projectat per possibilitar una inserció gradual en el centre i pensant en la futura integració social.
centre d'acollida de persones sense sostre
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials