unifamiliar
2006-2008
client_rogelio lorenzo / josefa gotor
càlcul estructura_ juan pablo adalia
aparellador_joan oliver
contractista_vicenç pizarro
fotografia_joan milelire / mònica martínez

El client sol·licita l’ampliació i remonta d’una casa situada a la urbanització Mediterraneo de Cambrils. Els objectius son l’ampliació i l’aprofitament de la llum dels espais interiors existents i la conformació d’una suite molt àmplia amb terrassa a la planta de remonta, a més d’habitacions addicionals.

Pretenem que el volum final de la casa no sigui brusc, pesat, donat que la parcel·la és petita i es tindran sempre visuals molt properes a l’edifici.

La planta baixa existent està formada per dues crugíes sobre tres murs de càrrega. La remonta de la planta pis conserva el sistema de la doble crugia, construint a cadascuna d’elles un nou cos que descansa en els murs de càrrega existents. Es dóna a aquests cossos autonomia volumètrica diferenciant la tipologia de les seves cobertes i fent-los lliscar sobre els murs de càrrega per tal de fer aparèixer dues terrasses independents. Aquestes terrasses donen el perfil edificat dinàmic i lleuger que busquem.

En planta baixa s’amplia la cuina i es col·loca la nova escala de comunicació vertical. Es procedeix a anul·lar el doble pas existent i així ampliar la cuina. L’escala s’obre a la sala; el primer tram té tractament de mobiliari i el segon és transparent, per aprofitar la llum superior i per ampliar visualment la sala.
ampliació d'una casa aïllada a cambrils
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
plurifamiliar