concurs - 2008

Les places de la Pau i d’Espanya a més de tots els seus passos i porxos vertebren els edificis públics que configuren el casc antic de La Puebla de Alfindén. L’edifici proposat suggereix potenciar aquest esquema de funcionament. Així doncs l’espai públic entra a la parcel·la, es disgrega i en fa una transició interior-exterior. El carrer creix cap a l’edifici fins que crea una nova plaça que en serà el nucli.

A l’edifici (composat de biblioteca municipal, auditori, sala d’exposicions i centre humanístic) s’hi accedeix des de la planta soterrani, havent-hi arribat mitjançant la rampa o les escales exteriors. L’espai públic, sobretot el nou pati, es converteixen en generadors de l’interior. Així la planta soterrani deixa de percebre’s com a tal, esdevenint un espai tranquil, discret i obert a l’exterior i a més capaç d’absorbir un gran aforament.

La baixada cap a l’accés al Centre des del carrer Major és subtil, ja que es fa a través d’una àmplia rampa de lleugera pendent per sota del porxo, que fa que l’usuari ja se senti en transició entre l’interior i l’exterior. El porxo del carrer Major és la gran via d’accés a l’edifici, tant al Centre com a la biblioteca municipal, a la que s’accedeix directament i independent des del mateix porxo.
centre humanístic a la puebla de alfindén
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials