projecte - 2006

Després de molt buscar, el client troba un local amb bona ubicació per oferir l’activitat de clínica dental a Barcelona. Pretén que la pròpia arquitectura del local sigui un reclam publicitari, que s’obri a l’exterior sense perdre la privacitat necessària i que convidi al pacient a entrar ni que sigui a informar-se, degut a que és un carrer d’elevada concurrència.
El programa requerit consisteix en tres box de consulta, un recinte per raigs X, un despatx privat a prop de l’accés, un aula d’aprenentatge, un espai office i un laboratori i sala d’esterilització que esdevinguin un aparador per al pacient.
Com a requisits de funcionament el client sol·licita que la zona d’accés sigui àmplia i important; que es diferenciïn tres zones: espera, clínica i privada; i que el taulell de gestió rebi els pacients que arriben i els que marxen. Tot plegat, sense afectar cap dels elements estructurals.
Degut a la gran alçada lliure del local, entenem aquest com un contenidor, quasi com un espai a l’aire lliure, dins del qual es desenvolupa una arquitectura de volums corresponents a cadascun dels espais requerits. Aquests volums són cubs tancats i amb sostre propi que organitzen l’espai i donen una escala adequada a l’usuari, tot rebaixant l’alçada perceptible. L’alçada dels cubs permet concebre la totalitat de l’espai del local, que xucla la llum rebuda a través del gran finestral del pati posterior. A més es diferencia en els acabats clarament el que és el contenidor i el contingut, respectant l’essència original de l’espai.
A l’entrada, un cub suspès a l’aire esdevé el recinte de gestió i es col·loca estratègicament per controlar l’accés i la sortida de la zona clínica, oferint, en el moment de l’arribada, una vista de la zona clínica a través del tall horitzontal per la recepció, però negant la vista des de la zona d’espera. Aquest cub elevat evidencia l’alçada màxima del local en el hall de rebuda i configura un espai presencial.
El pati posterior esdevé una prolongació visual de l’aula d’aprenentatge mitjançant un gran finestral. Aquesta zona funcionarà de manera autònoma a la clínica, quan aquesta estigui tancada al públic.
clínica dental
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials