unifamiliar
2007
projecte en construcció
client_santapau patrimonio 2003, s.l.
càlcul estructura_ oriol tarròs
aparellador_ramon ribes
contractista_edifichor, s.a.

Ens trobem amb una dificultat en acomplir els requeriments urbanístics i normatius d’aplicació en la parcel·la objecte del projecte, de reduïdes dimensions i de forma trapezoïdal; de manera que es prima la qualitat lumínica i tèrmica dels espais dels nous habitatges per compensar les petites dimensions que hauran de tenir com a conseqüència dels condicionants existents.

Es projecten dos habitatges per planta passants (nord-sud) i amb obertures a carrer i a pati de parcel·la, de manera que s’aconsegueixen ventilacions creuades a tots els habitatges.
La cuina-office i el bany disposa d’il·luminació natural a través del pati interior.

Donades les de reduïdes dimensions que té la façana a carrer, en relació amb els edificis de la zona s’aplica un únic material, per tal de dotar-la d’una escala adequada.
Les balconeres (totes d’iguals dimensions), es composen en base a franges verticals que subdivideixen tot el pla. Aquestes balconeres projecten uns plans horitzontals que esdevenen els balcons.
edifici de sis habitatges a horta
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
plurifamiliar