concurs - 2011
autors_joan milelire - miquel alonso

L'emplaçament del concurs se situa en el límit de la nova zona de creixement amb la zona urbana ja consolidada. Entenem l'emplaçament la zona de transició i connexió entre l'existent i el planejat, així que, donat l'enclavament, es pretén la connexió mitjançant una malla de circuits de vianants que es juxtaposen als vials rodats ja definits, per tal d'unir física i funcionalment obviant la possible barrera de la rambla verda, el barri de Serraparera i tota la zona del Parc de l'Alba.

(Eixos) Creació d'una teranyina vial entre el nou i el consolidat. transversalitat / longitudinalitat.
(Esquerdes) La vegetació existent en l'actualitat irromp en els eixos com a reflex dels cultius existents.
(Intersticis) La transversalitat entre els eixos genera nous espais públics, que obren noves visuals i opcions de comunicació.
(Espai públic) Es genera un espai públic de privacitat gradual
(Espai privat) Pensat des de fora cap a dins l'espai públic genera l'àmbit del privat.

La voluntat del planejament de la zona resulta preexistència en el nostre treball. Aquesta configuració prèvia, les densitats atorgades i l'experiència comentada de les poblacions veïnes, condueix a un eixample d'illa tancada o semitancada, com a forma de creixement adequada. Tot i així l'adaptació topogràfica, la mida de diferent gra de la zona consolidada de Serraparera, i el tracte uniforme que l'eixample clàssic dóna a les diferents localitzacions i orientacions, ens resulten punts a resoldre.
Plantegem una "disgregació volumètrica de l'eixample", les lleis de la qual són precisament els punts anteriors. La planta baixa adapta la seva altura als requeriments topogràfics, i un joc amb alçades substancialment diferents ens permet desgranar volumètricament l'edificació i jugar amb les vistes i condicions d'insolació.
La modulabilitat dels habitatges així com un pàrquing que envolta enterrat l'illa són els elements restants per configurar la tipologia.
europan 2011 - cerdanyola del vallès
espai públic i urbanisme
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next