2005-2008
client_joan manel balduz / anna soler / daniel balduz
càlcul estructura_ juan pablo adalia
aparellador_jordi llobet
contractista_mariano garcia
fotografia_jordi surroca


Dos germans sol·liciten un projecte per a dues cases amb un gran aparcament comú amb accés independent des del carrer per a poder oferir la possibilitar d’aparcar el seu cotxe a d’altres familiars del poble.

Ens trobem amb que el solar té una rasant a carrer molt pronunciada i tindrà una façana a nord en una zona climatològicament molt freda.

Es proposa soterrar parcialment el garatge accedint per la cota més baixa de la rasant, i elevar parcialment la planta baixa accedint als habitatges per la cota més elevada del carrer. Això facilita l’accés des del carrer a ambdues plantes, tot reduint els espais de comunicació entre elles.

Un altre repte era que tota l’edificació tingués un caràcter unitari, que des de l’exterior semblés una sola casa. Tenim accessos comuns i un llenguatge compositiu que engloba la totalitat de l’edifici.

Tot i que les dues façanes tenen una morfologia comú, la façana nord és més tancada per qüestions tèrmiques (hi donen estances d’ús reduït) i té un tractament de pedra natural per integrar-se al carrer i al poble; en canvi al pati interior, on coincideixen la bona orientació i les vistes, la casa s’obre, tot situant-s’hi les estances principals d’ambdós habitatges, i desfent-se volumètricament per dotar l’edificació d’una escala adequada al pati del que gaudeix.
unifamiliar
edifici de dos habitatges a guardiola de berguedà
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
plurifamiliar