2012
client_kangura sl
contractista_jesman construcciones

El local on es realitza el projecte està ple de materials de construcció superposats als originals i maquinària i instal·lació elèctrica poc o gens saludables, de manera que la primera aposta del projecte és "netejar" i "sanejar" la totalitat del local.
D'aquesta manera els elements constructius originals podran respirar i deixarem el lloc amb una mínima contaminació electromagnètica, a més que recuperarem l'espai original del local, amb la seva alçada màxima fins el forjat, alhora que descobrint els secrets dels materials originals l'edifici on s'ubica, construït l'any 1900.
Tots aquells materials i elements que puguin ser reutilitzats en el nou local de Kangura seran conservats, al marge del seu dubtosa sostenibilitat ambiental, amb l'interès de donar-los una vida útil més llarga possible ja que han produït un gran impacte per al medi ambient en la seva producció (com les fusteries d'alumini), perquè la seva eliminació és contaminant (com les bombetes de baix consum, que alberguen mercuri en el seu interior), o com els plàstics que formen el rètol de l'accés.
També es conservarà la distribució i l'organització espacial de l'anterior negoci en tant que sigui útil per a les noves funcions, amb l'objecte de reduir costos tant econòmics com mediambientals.
Tots els materials nous son ecològics en la mesura que ha estat possible, per preservar la salut del medi ambient i dels usuaris del local, sobretot tenint en compte que gran part seran nadons, éssers molt sensibles als tòxics ambiental .
La botiga no tindrà climatització artificial. A l'estiu s'aprofitarà la ventilació natural entre el pati i el carrer i s'instal·laran ventiladors de sostre per potenciar-la. A l'hivern s'intalará una estufa de biomassa central que calefactará la totalitat de la botiga .
botiga de portanadons al barri de gràcia
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials