unifamiliar
concurs - 2005

Es convoca un concurs pel disseny d’una illa d’habitatges a una zona de nova creació.
Les bases del concurs defineixen els volums dels edificis de la parcel·la. Es sol·liciten criteris de sostenibilitat en el disseny dels edificis i encabir un elevat nombre d’habitatges promoció pública.

Optem per que tots els habitatges gaudeixin de condicions ambientals òptimes i volem que tots aprofitin les condicions de confort que el clima mediterrani ofereix, recuperant els tradicionals espais de transició entre interior i exterior (les terrasses a sud i les galeries a nord). Aquests espais esdevenen confortables estances i alhora permeten que l’habitatge es reguli tèrmicament evitant indesitjats guanys i pèrdues energètiques.

D’altra banda es proposa un sistema de disseny i construcció sistematitzat, consistent en la repetició de mòduls d’habitatge i dels elements que configuren les façanes (pannells industrialitzats). Aquest senzill procés minimitza els costos energètics en la construcció i per tant esdevé un criteri de sostenibilitat real.
edifici plurifamiliar al barri de la mina
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
plurifamiliar