concurs - 2009 (menció especial)

Fugint de les de grans intervencions urbanístiques al Raval, la proposta pretén ser escalada amb el gra del barri, com la de la veïna plaça d'Emili Vendrell, tot recuperant l'esència del pla de millora realitzat pel GATCPAC el 1930. Es proposa d'actuar com un acupuntor urbanístic, punxant en un petit punt per tal de millorar tot un entorn.

El principal inconvenient del conjunt de Malnom i Picalquers no és la seva estretor, el seu caràcter secundari o el munt d'habitatges que s'hi aboquen; és la seva geometria, recargolada i complexa, que en fa un pol d'atracció per a la insalubritat i el vandalisme.

Si es vol acabar realment amb aquesta problemàtica el que aquest racó necessita és una actuació de caire urbanístic. Una oxigenació que li doni sentit com a digne final del carrer de Joaquín Costa i que ordeni clarament aquest atzucac de carrers. De fet, tot baixant per Joaquín Costa i arribant a la cruïlla de Carme amb Malnom, hom se n'adona que existeix una continuitat visual, encara que amb un acabament desafortunat.

La proposta ordena el sector, i higienitza un espai públic i per tant també la qualitat dels habitatges que el gaudeixen. La finca situada al número 9 de Picalquers, construïda al 1850, i amb cap feina de manteniment visible, es troba en un pèssim estat de conservació. S'aprofita l'avinentesa per fer el sòl de titularitat pública i enderrocar-la, creant una plaça que doni claredat geomètrica a l'entorn, seguretat al vianant i doti de centre al conjunt d'illes, tot proposant l'obertura de la nova mitgera, tant al bar existent actualment en planta baixa, com en la resta de plantes.

actuació al carrer malnom - racons públics '09
espai públic i urbanisme
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next