concurs - 2009

Miami Platja és una urbanització amb 60 anys d'antiguitat. És una població jove, construïda al voltant de la carretera N-340 i que ràpidament ha crescut, gràcies a l'encant natural de l'entorn i la bonança del clima.

No hi ha traces antigues, només la pròpia carretera, ni vestigis d'antics habitants. L'única cosa que hi ha, tot i que quasi expropiada, és la natura, la vegetació pròpia de la màquia litoral, l'activitat de la pagesia entesa com a quelcom natural, amb les seves barraques de pedra seca i els seus conreus d'ametllers, oliveres i raïm. El projecte proposat reinterpreta aquesta identitat quasi perduda per tal de dotar-se de sentit i ésser coherent.

Així doncs de l'espai abandonat per la carretera sorgeix de nou la natura. La natura compresa com a la identitat, allò que sempre ha estat allà, ocult però immutable, la Natura amb majúscula. La natura colonitza el buit, tot trobant-se l'home, el nou habitant, amb el que pacta la cohabitació del nou espai.

L'avinguda esdevindrà frondosa, exuberant, plena de verd a tort i a dret, tot i que urbana, centrant l'atenció a l'antic buit, no pas a les façanes, a les que li presta el seu servei. Les mateixes façanes que suggereixen la secció, una secció típica de rambla. És un projecte de la natura per a l'home i de l'home per a la natura.
ordenació de l'avinguda barcelona de miami platja
espai públic i urbanisme
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next