unifamiliar
2008
client_santapau patrimonio 2003, s.l.
contractista_bcn inversions raval, s.l.


L’objecte del projecte és la rehabilitació i reforma d’un edifici construït al 1936 amb façana de pedra de Montjuïc, de pb+4 amb un habitatge a cada planta pis.

Es procedeix a la redistribució dels habitatges sense afectar l’estructura existent, la instal·lació d’un ascensor i la conservació i neteja del pati interior i de les façanes.

L’escala comunitària no es modifica i es conserven els accessos originals a cada habitatge, però a més s’instal·la un ascensor al pati de ventilació, que dotarà d’una segona entrada els pisos. S’accedirà a cada habitatge per la cuina, convertint-la així en un espai noble i principal de la casa.

Es proposa la col·locació de la sala-menajdor-cuina a carrer, donat que aquest és peatonal, tranquil i agradable.
El gran rebedor existent es destina a acollir un bany partit: zona de dutxa i zona de lavabo alhora que conserva la funció de distribuïdor.

D’altra banda s’actua a l’estructura de l’edifici dotant-la de solidesa per evitar l’aparició futura d’ esquerdes i la vibració dels terres al caminar.
reforma d'edifici de quatre habitatges al clot
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
plurifamiliar