unifamiliar
concurs - 2005

Es convoca un concurs pel disseny d’una illa d’habitatges a una zona de nova creació.
Les bases del concurs defineixen la morfologia de volum de la parcel·la. La torre en qüestió s’ubica presidint un espai públic. Es sol·licita encabir un elevat nombre d’habitatges promoció pública.

Volem que tots els habitatges de la torre tinguin unes condicions òptimes com les que tenen els blocs passants.
El projecte consisteix en una barra que es va recargolant per adaptar-se a la parcel·la, mantenint les orientacions idònies a cada habitatge, de manera que totes les sales d’estar tenen visuals de la plaça pública a la que el bloc dóna front.

Amb la composició d’habitatges simplex i dúplex aconseguim que la composició en façana de la torre doni una escala adequada a la plaça que presideix.
edifici plurifamiliar a torre baró
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
plurifamiliar