2014
client_verónica antón
contractista_jesman construcciones

El projecte té l'objectiu d'ordenar en planta el programa funcional que requeria, amb les condicions ambientals que necessitava per a cada espai, pensar en la manera d'emmagatzemar el material i conservar l'existent com el bany, el paviment i la fusteria exterior.
El programa funcional es compon d'una zona d'espera amigable amb els nens, un espai per a teràpies molt íntim, desvinculat de la resta del Centre, una oficina i espai de treball intern, una sala de psicomotricitat per a nens, una gran sala polivalent per a psicomotricitat, formacions i activitats, un office per a les pauses de les activitats, la conservació de la neteja i espais per a emmagatzematge.
Així, la distribució s'organitza sobre la base de la polaritat del local en les seves dues sales grans que s'obren a cadascuna de les façanes. Un pla corb unifica el local i dinamitza la connexió entre les diverses estances, subordinant els espais secundaris. El corredor de comunicació entre els espais es converteix en zona d'espera i office per a les pauses de les activitats.
Els paraments que tanquen les dues sales grans no toquen la paret corba que recorre el vestíbul, perquè l'espai flueixi al llarg del local de manera relaxada. Aquestes esquerdes permeten entrar la llum natural a l'espai intermedi de manera tímida, per ubicar l'usuari respecte de l'exterior.
Una esquerda en el pla corb dóna accès previ a l'espai de teràpies, així com al lavabo i a un petit magatzem, preservant la intimitat d'aquestes dependències. La sala de teràpia es concible com un globus blanc, aïllat de l'exterior. Amb un canvi en la ubicació del accès del lavabo aconseguir conservar l'existent, sense més canvis que el color de les rajoles.
El cor del Centre és la sala de psicomotricitat. El color del material vesteix totalment l'espai pel que fa a qualitat visual i sensorial. La clienta sempre ha tingut en compte aquest fet, pel que ha anat triant les teles i colors que volia a les seves sales. Per aquest motiu vam decidir estendre la paleta de color a tot el local, conquerint la paret corba amb el característic granat dels seus coixins per a construccions.
Blanc. Granat. Taronja. Les portes s'integren en el parament vertical. La paret corba unifica el local i pren presència a les estades. El paviment recorre tot el local.
centre d'acompanyament per a infants i famílies
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials