2010 - avantprojecte
client_associació espai per als infants

La proposta té com a punt de partida escoltar el lloc, sentir-lo i percebre'l. El resultat és que l'edifici s'adapta al terreny com un guant a la mà.

La parcel·la, amb totes les seves característiques suggereix que la intervenció es divideixi en dos edificis, en cotes diferents aprofitant la pendent.

Els dos edificis poden ser construits en fases diferents i alhora formen part d'un "tot".

L'edifici superior es recull per donar resposta a les necessitats de contenció dels alumnes més petits, i l'edifici inferior s'obre per possibilitar l'expansió dels alumnes del segon septeni.
L'edifici és orgànic, biocompatible i sense tensions en la seva forma ni en la seva relació formal amb l'entorn.
escola waldorf a les franqueses
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials